Ilustračná foto

POZOR! Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) informovala v piatok 26. októbra o nevyhovujúcom potravinovom výrobku, nachádzajúcom sa na slovensko trhu. 

Podľa informácií bola v rámci úradnej kontroly potravín, v prevádzke Kaufland, Popradská 71/1777, 064 01 Stará Ľubovňa odobratá vzorka výrobku „Goji“, výrobná dávka L 816600731 a s dátumom spotreby 15.06.2019. Krajinou pôvodu je Čína.

Analýzou boli vo výrobku detekované rezíduá pesticídov amitraz a carbofuran! echo adrotate_group(2);

Výrobok sa sťahuje z trhu!

Zdroj: svssr.sk | Foto: svssr.sk, wikipedia

Lajknite si i24.sk na Facebooku: