Vodičov na území hlavného mesta čaká náročné obdobie. Správcovi cestnej komunikácie – Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v plnom rozsahu poskytne spoluprácu Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave a to v súčinnosti s rezortnými útvarmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, konkrétne Hasičským a záchranným zborom a Sekciou krízového riadenia.

Podľa slov hovorkyne KR PZ v Bratislave, Lucie Mihalíkovej bude polícia občanom nápomocná počas celého trvania rozsiahlych dopravných obmedzení a to predovšetkým v rannej a popoludňajšej špičke. „Našou snahou je napomáhať občanom bezpečne a plynule dostať sa do práce a domov,“ uviedla Mihalíková pre i24.sk.

Nová Facebooková stránka „Polícia SR – Bratislavský kraj“

Aj za týmto účelom zriadilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave novú
facebookovú stránku „Polícia SR – Bratislavský kraj“, prostredníctvom ktorej bude informovať verejnosť o aktuálnej dopravnej situácii a to aj formou živých prenosov.echo adrotate_group(2);

„Vždy v pondelok v ranných hodinách a v piatok v popoludňajších hodinách budeme pre občanov zabezpečovať priamy prenos na vstupných a výstupných trasách do a z Bratislavy. Okrem týchto živých prenosov bude možné dopravnú situáciu sledovať aj prostredníctvom statických kamier, ktorých prenos bude zabezpečený cez stránku Ministerstva vnútra SR,“ informuje bratislavská krajská policajná hovorkyňa, Lucia Mihalíková.

Bezplatná telefónna linka

Na návrh Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave bola Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy zriadená bezplatná telefónna linka 0800242000, ktorá bude slúžiť občanom na poskytovanie informácií o aktuálnom dianí v cestnej premávke a aktuálnych obchádzkových trasách v Bratislave.

Účelom tejto linky je zároveň aj odbremenenie tiesňovej linky 158, ktorá slúži občanom na nahlásenie udalostí týkajúce sa ochrany ich života, zdravia a majetku. Na facebookovej stránke „Polícia SR – Bratislavský kraj“ je pripravená pre verejnosť videá a príspevky, ktoré občanom ozrejmia správny spôsob používania tiesňovej linky 158 a ako správne postupovať v prípade, že sa stanú účastníkmi škodovej udalosti.

„Obzvlášť upozorňujeme občanov na zverejnenie videa ktoré vysvetľuje dôležitosť rešpektovania dočasného dopravného značenia, ktoré bude osadené počas dopravných obmedzení. Z uvedeného dôvodu odporúčame občanom pravidelne sledovať facebookovú stránku „Polícia SR – Bratislavský kraj“. Verejnosti odporúčame sledovať informačné zdroje, ktoré budú aktuálnu situáciu v cestnej premávke monitorovať. Všetkým vodičom zároveň dávame do pozornosti, že aj počas trvania dopravných obmedzení je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona o cestnej premávke,“ dopĺňa Mihalíková.

Potrebná je maximálna sústredenosť vodičov

Ako dodala na záver Lucia Miháliková, potrebné je ešte väčšia sústredenosť vodičov na dianie v cestnej premávke. Dopravné obmedzenia budú mať za následok spomalenie dopravy, preto polícia na vodičov apeluje , aby sa plne venovali vedeniu motorového vozidla a sledovali situáciu v cestnej premávke. Aj malá nepozornosť môže spôsobiť nepatrnú udalosť v cestnej premávke, ktorá môže mať, vzhľadom na rozsah dopravných obmedzení, negatívny dopad.

Zdroj: KR PZ Bratislava | Video: FB Polícia SR – Bratislavský kraj | Foto: FB Polícia SR – Bratislavský kraj

Lajknite si i24.sk na Facebooku: