Ako sme vás informovali v piatok 16. novembra, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre eviduje dva laboratórne potvrdené prípady osýpok. Obidve choré osoby boli hospitalizované na Infekčnej klinike v Nitre.

Podľa informácií RÚVZ v Nitre išlo o 17-ročného občana Ukrajiny, ktorý prišiel na návštevu rodiny do Nových Zámkov. Pacient bol hospitalizovaný a už je v domácej liečbe. Druhý laboratórne potvrdený prípad osýpok bol zaznamenaný u 11-mesačného dieťaťa z okresu Šaľa. Prvé príznaky sa objavili dňa 9. 11. 2018. Dieťa je vzhľadom k veku neočkované, navštívilo Turecko a v súčasnosti je hospitalizované.

EPIDEMIOLÓGOVIA Z RÚVZ NITRA A RÚVZ NOVÉ ZÁMKY OKAMŽITE ZABEZPEČILI V OHNISKÁCH NÁKAZY VŠETKY POTREBNÉ PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA OSÝPOK

„Z dôvodu ďalšieho možného importu osýpok z okolitých krajín je potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze, mysleli aj na toto závažné prenosné ochorenie,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

OSÝPKY SÚ AJ V OKRESE TREBIŠOV

Osýpky sa v súčasnosti vyskytujú aj v okrese Trebišov. Výraznejšie tam začali pribúdať od začiatku septembra 2018, a to v rámci prirodzenej migrácie obyvateľstva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove zaznamenal od septembra 2018 do 15. novembra 2018 40 prípadov ochorení na osýpky. Veľká časť ochorení je zaznamenaná u detí, ktoré ešte nedosiahli potrebný vek na povinné očkovanie proti tomuto ochoreniu. Ochorenia boli evidované v meste Sečovce (16 prípadov), v obci Parchovany (11 prípadov), v meste Trebišov (sedem prípadov), v obci Hrčeľ (tri prípady) a po jednom ochorení v obciach Kravany, Plechotice a Malé Ozorovce. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove zabezpečil príslušné protiepidemické opatrenia.

EPIDÉMIA OSÝPOK V OKRESOCH MICHALOVCE A SOBRANCE JE UKONČENÁ

Epidémia osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance je už ukončená, potvrdili epidemiológovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach. Posledné ochorenie evidovali v týchto okresoch 20. septembra 2018. Od začiatku mája tohto roka zaznamenali 447 prípadov osýpok v okrese Michalovce a Sobrance. Osýpky sa v okrese Michalovce začali šíriť z obce Drahňov. Išlo o tri importované prípady ochorenia z Veľkej Británie.

SITUÁCIU VO VÝSKYTE OSÝPOK RÚVZ POZORNE MONITORUJE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva venujú zvýšenú pozornosť surveillance osýpok a pozorne monitorujú epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku aj v okolitých krajinách.

OSÝPKY PATRIA K NAJNÁKAZLIVEJŠÍM PRENOSNÝM OCHORENIAM

Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie. Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva v rámci prvej dávky v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, v rámci druhej dávky v 11. roku života.

Zdroj|Foto: FB Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Lajknite si i24.sk na Facebooku: