Ilustračná foto

Hovorkyňa KR PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová upozornila vo štvrtok 25. októbra na podvodníkov, ktorí zasielajú e-maily rôznym spoločnostiam a žiadajú vyplatiť urgentné platby do zahraničia.

Podľa slov hovorkyne sú zamestnancom rôznych spoločností so sídlom v Slovenskej republike zasielané podvodné e-maily, v ktorých sa odosielateľ prezentuje ako riaditeľ alebo konateľ firmy, pričom aj e-mailová adresa, z ktorej sú podvodné emaily zasielané sa javí ako e-mailová adresa riaditeľa alebo štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorú skutočne používajú.

V týchto e-mailoch sú ekonómky, sekretárky, alebo iní zamestnanci, ktorí vykonávajú
v mene spoločnosti úhrady požiadaní o to, či môžu v mene firmy vykonať rýchly
medzinárodný bankový prevod, rýchlu platbu. V niektorých prípadoch v prílohe e-mailu zašlú aj faktúru, ktorú je potrebné uhradiť.echo adrotate_group(2);

Spoločným ukazovateľom týchto emailov je skutočnosť, že ide o urgentnú, naliehavú platbu, ktorú je potrebné vykonať čo najskôr, resp. ešte v ten deň. V prípade, že ekonómka alebo iná osoba, ktorá v skutočnosti v danej spoločnosti má v kompetencii úhrady, odpovie na prvý e-mail, v ďalšej emailovej komunikácii sú jej zaslané detaily na základe ktorých má úhradu vykonať – je jej poskytnuté číslo účtu, na ktorý má byť úhrada vykonaná, spoločne s menom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má byť majiteľom účtu, názov banky, kde je účet založený a iné.

Tieto podvodné e-maily sú zasielané v čase neprítomnosti riaditeľa alebo štatutárneho orgánu v Slovenskej republike v čase, kedy je tento skutočne pracovne alebo súkromne vycestovaný v zahraničí. Riaditeľ alebo štatutárny orgán sa o tejto e-mailovej komunikácii nedozvie, pretože odpovede od zamestnanca, ktorý odpovedá na podvodné e-maily mu doručené nie sú (resp. zaznamenala polícia doposiaľ len jeden prípad, kedy bol štatutárovi e-mail doručený), v skutočnosti sú odpovede od zamestnancov doručené na emailovú adresu, ktorá sa pred zamestnancom len javí ako emailová adresa riaditeľa alebo štatutárneho orgánu a v skutočnosti tento zamestnanec zasiela odpoveď na inú emailovú adresu. Platby majú byť vykonané na účty v bankách takého štátu, do ktorého skutočne riaditeľ alebo štatutárny orgán vycestoval.

„V Banskej Bystrici máme evidovaných približne 10 prípadov, kedy páchateľ žiadal vykonať platby do Veľkej Británie, do Nemecka, na Ukrajinu, kde takýmto spôsobom boli napadnuté 4 spoločnosti (len 4 spoločnosti podali trestné oznámenia). Úhrady mali byť vykonané od sumy 8.000 eur do 47.000 eur. Tieto prípady polícia v Banskej Bystrici stále vyšetruje. Aby neboli takýmto spôsobom napadnuté aj ďalšie spoločnosti, zamestnanec by si mal telefonicky u štatutára spoločnosti alebo riaditeľa preveriť, či skutočne má byť zahraničná platba vykonaná,“ upozornila Faltániová z KR PZ v Banskej Bystrici.

Zdroj: KR PZ Banská Bystrica | Ilustračná foto: pexels.com

Lajknite si i24.sk na Facebooku: