Ilustračná foto

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne upozorňuje motoristickú verejnosť, že v súčasnom období môžu očakávať zvýšený výskyt zveri na cestách a tým aj zvýšené riziko vzniku dopravnej nehody spôsobenej stretom so zverou.

Najmä v období ruje stráca zver svoju ostražitosť a je preto obzvlášť dôležité, aby svoju ostražitosť zvýšili vodiči motorových vozidiel.

Výskyt zveri možno očakávať najmä:echo adrotate_group(2);

  • na cestách vedúcich cez súvislé lesné porasty,
  • na cestách vedúcich medzi poľami a lesnými porastmi,
  • na cestách vedúcich okolo vodných tokov.

„K zrážke so zverou môže dôjsť v ktorúkoľvek dennú dobu, ale obzvlášť opatrní by
vodiči mali byť najmä za svitania a za súmraku. Veľakrát najmä vysoká zver oslnená svetlami vozidla zostáva strnulo stáť na vozovke a neuteká. Opačný prípad je jej zmätené pobehovanie po ceste, kedy je ťažké predpokladať ďalší smer jej pohybu,“ uviedol pre i24.sk Pavol Kudlička z KR PZ v Trenčíne.

„V prípade, že uvidíte prechádzať cez cestu len jednu lesnú zver, je vhodné spomaliť
čo najviac, pretože je veľmi pravdepodobné, že sa niekde pri ceste nachádza aj zvyšok
stáda,“ doplnil Kudlička.

Zdroj: KR PZ Trenčín | Ilustarčná foto: pixabay.com

Lajknite si i24.sk na Facebooku: