Ilustračná foto

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) informovala o stiahnutí nevyhovujúcich potravinových výrobkov z trhu. Počas kontrol v nich boli totižto zistené nedostatky.

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo veľkoobchodnom sklade čerstvého ovocia a zeleniny firmy Hortim SK s.r.o. v Bratislave odobratá vzorka „Špenát baby“, á 125g s dátumom expedície: 15.11.2018, LOTTO: 317. Krajinou pôvodu je Taliansko a dovozcom Hortim SK s.r.o. v Bratislave.

„Vzorka v kontrolovanom znaku nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov pre prekročenie maximálnej hodnoty obsahu dusičnanov,“ informuje svps.sk.echo adrotate_group(2);

V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie maximálnej hodnoty obsahu dusičnanov (4347,3 mg/kg) nad limit (max. = 3500 mg/kg).

Výrobok dobrovoľne sťahoval z trhu dovozca!

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni Potraviny KODOP v Veľkom Mederi odobratá vzorka „Marhule – sušené ovocie jednodruhové“ á 100g (obchodná značka: IBK trade s dátumom spotreby 15.01.2019 a výrobnou dávkou : L18002. Krajinou pôvodu je Turecko. Výrobok sa predával v sieti „METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.“.

„Vzorka v kontrolovanom znaku nie je v súlade s Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách v znení neskorších predpisov pre prekročenie obsahu oxidu siričitého 2 341 mg/kg nad limit (2000 mg/kg),“ informuje svps.sk.

Firma sa rozhodla dobrovoľne stiahnuť výrobok od svojich zákazníkov!

Zdroj: svps.sk | Foto: svps.sk, pixabay ilustračná

Lajknite si i24.sk na Facebooku: