Ilustračná foto

Pred nami je ďalšia zmena času! I napriek tomu, že mnohých z nás toto striedanie času neteší, predsa má jedno pozitívum. Už zo soboty na nedeľu si pospíme o hodinu dlhšie!

Zmena času nastane v nedeľu 28. októbra. Nezabudnite si preto prestaviť vaše hodiny z 03.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ) na 02.00 h stredoeurópskeho času (SEČ).

HISTÓRIA IDEY ZMENY ČASU

V 18. storočí sa začal touto myšlienkou zaoberať známy americký spisovateľ, fyzik a vynálezca Benjamin Franklin. Spomínal ju v jednom zo svojich článkov v roku 1784, no približne až o jeden a pol storočia začala byť táto téma aktuálnejšou. V roku 1907 prišiel s vážnym návrhom zmeny času londýnsky staviteľ William Willet, o ktorom sa zmienil vo svojej eseji The Waste of Daylight (Mrhanie denným svetlom).echo adrotate_group(2);

Od roku 1916 bol v praxi zavedený letný čas v niekoľkých európskych krajinách. Medzi ne patrilo Spojené kráľovstvo, Švédsko (v ten istý rok aj skončilo), Nemecko a Rakúsko- Uhorsko (od 30. apríla 1916 do roku 1918). V roku 1917 bol letný čas zavedený aj v Rusku. Rusi si v niektorých rokoch presúvali hodinové ručičky až o 3 hodiny. Spojené štáty americké tak urobili v roku 1918, kedy zaviedli letný čas spolu s časovými pásmami.

Letný čas bol na území Česko-Slovenska zaradený v pravidelných, opakujúcich sa intervaloch až od roku 1979. Slúžil však už v 40-tych rokoch, no s prestávkami. O niekoľko rokov neskôr sa ustálilo pravidlo, že letný čas bude začínať posledný marcový víkend.

V súčastnosti sa na Slovensku začína letný čas o 02. 00 h, kedy sa posunú ručičky na 03. 00 h a končí sa o 03. 00 h, kedy sa čas presunie späť na 02.00 h.

Zdroj: zones.sk/kalendár udalostí, wikipedia.org | Foto: depositphotos.com

Lajknite si i24.sk na Facebooku: