Literárna súťaž, ktorá vznikla v spolupráci štyroch univerzít z krajín V4 s cieľom podporiť literárny život v krajinách Východného partnerstva, ale aj šíriť jeho poznanie v našich končinách Európy už vstupuje do 5. ročníka. 

Ocenenie VEaPLA získali od roku 2014 spisovatelia z Bieloruska, Azerbajdžanu a Ukrajiny. Ocenené diela vyšli v prekladoch do slovenčiny, češtiny, maďarčiny i poľštiny.

ZAČIATKY PROJEKTU S ARTFÓRUM

Na začiatku projektu stálo vydavateľstvo Artfórum a jeho vydanie románu Ihara Babkova Minútka (2014), v ďalších rokoch vďaka projektu vyšli romány Akrama Ajlisliho a Sofije Andruchovyč.echo adrotate_group(2);

KOORDINÁTORI PROJEKTU

Po troch rokoch, počas ktorých koordinovala projekt Univerzita Komenského v Bratislave, sa v roku 2018 ujala úlohy koordinátorky Tereza Chlaňová z Karlovej univerzity. Na svojom prvom pražskom zasadaní v júni 2018 porota vyberala zo štrnástich kníh, ktoré sa dostali na „short list“. Spomedzi autorov z Arménska, Moldavska, Gruzínska, Bieloruska a Ukrajiny po obsiahlej debate vybrala prózu Vladimira Rafejenka (1969) Dlhé dni.

„11. apríla 2019 sa bude na Karlovej univerzite konať slávnostná ceremónia odovzdávania ocenenia a promócia českého prekladu románu,“ uviedol pre i24. Ľubor Matejko, vedúci katedry ruských a východoeurópskych štúdii Univerzity Komenského v Bratislave.

DIELO JE POKUSOM SPRACOVAŤ VOJNOVÚ TRAUMU

„Kniha je pokusom spracovať vojnovú traumu“, hovorí o diele V. Rafejenko, ktorý v roku 2014 opustil rodný Doneck a usadil sa v Kyjeve. Kniha však nie je len akousi autoterapiou, ale aj zaujímavým literárnym spracovaním „zrodu novej Ukrajiny“. Z jeho perspektívy sa mystérium smrti vníma ako šanca znovu sa narodiť.

KNIHA BOLA OKAMŽITE PRELOŽENÁ DO UKRAJINČINY

Knihu, pôvodne napísanú a vydanú v ruštine v roku 2017 takmer okamžite preložili do ukrajinčiny a vyšla v jednom z najvýznamnejších a najúspešnejších ukrajinských vydavateľstiev Stary Lev. Autor, ktorý má za sebou vyše dvadsaťročnú literárnu kariéru a donedávna písal poéziu aj prózu v ruštine, robí v súčasnosti prvé literárne pokusy v ukrajinčine.

„Projekt Visegrad Eastern Partnership Literary Award, v rámci ktorého sa ocenenie udeľuje, je podporovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom grantov Medzinárodného visegrádskeho fondu,“ doplnil na záver Matejko.

Zdroj: Ľubor Matejko, Univerzita Komenského v Bratislave | Foto: archív projektu VEaPLA, starylev.com.ua, V. Rafejenko

Lajknite si i24.sk na Facebooku: